Peregrino en la Catedral de Santiago. Praza do Obradoiro. Santiago de Compostela.